Page back
PARA NORDIC SKIING
-
Men
GERLITS Alexandr
KADENOV Suyundyk
KANAFIN Kairat
KOLYADIN Alexandr
KORNILOV Gennadiy
KOZLOV Sergey
KUZNETSOV Kirill
OMAROV Yerlan
PETRENKO Denis
SEITOV Zeinolla
SKRIPIN Igor
SYSSOLYATIN Oleg
USSOLTSEV Sergey
VADUTOV Valeriy
Women
BALTABAYEVA Zhanyl
MAZURENKO Yelena