Page back
PARA ATHLETICS
- TONGA
Men
LIKU Aloalo Ki Eneio
MANU Sione
TUPOU Maneo
Women
FALEMAKA Meleane Vasitai Leaaepeni
HALAFIHI Unaloto Faingataa
TALAKAI Ana