Page back
PARA ATHLETICS-
TONGA
Men
LIKU Aloalo Ki Eneio
MANU Sione
TUPOU Maneo
Women
HALAFIHI Unaloto Faingataa
TALAKAI Ana