Page back
PARA SWIMMING
- UZBEKISTAN
Men
ABDUKHALILOV Umidjon
ABDURAIMOV Muhammad
ALEYNIKOV Ilya
JUMANIYAZOV Shohzod
KHORLIN Dmitriy
MUSABEKOV Firdavsbek
PANKOV Kirill
TURSUNKHUJAEV Muzaffar
Women
AMILOVA Fotimakhon
ODILOVA Muslima
TOSHPULATOVA Shokhsanamkhon