Page back
PARA SWIMMING
- CYPRUS
Men
CHARALAMPOUS Andreas
MICHAELIDES Alexandros
MICHAELIDES Constantinos
POTAMITIS Andreas
Women
KYRIAKOU Maria
PELENDRITOU Karolina