Page back
PARA POWERLIFTING-
KYRGYZSTAN
Men
AIDYRALIEV Daniyar
AIDYRALIEV Toktorbek
ARGYMBAEV Maksat
BALBAKOV Zhyrgalbek
ESHONKULOV Razhabali
KALIEV Esen
KAMCHYBEKOV Adilet
MATHAMATKUL UULU Sagynbek
OROSBAEV Zhyrgalbek