Page back
PARA POWERLIFTING
- JAPAN
Men
EBINA Toshimasa
FURUTA Yasukazu
HAYASHI Takefumi
HIGUCHI Kentaro
ICHIKAWA Mitsunori
ISHIHARA Masaharu
ITO Koji
JO Takashi
KANAYA Akihisa
KATO Takashi
KOUSE Tomohiro
KUSHIMA Masatsugu
MAJIMA Makoto
MAJIMA Makoto
MATSUMOTO Takashi
MATSUZAKI Yasuharu
MINAMIDE Yu
MIURA Hiroshi
MURAI Tsuchio
NAKAMURA Masaki
NAKATSUJI Katushito
NISHIZAKI Tetsuo
NOZAWA Tetsuya
ODO Hideki
OKADA Yuji
OKUYAMA Kazuki
SAITO Nobuhiro
SANO Yoshiki
SHINODA Masashi
TANAKA Hidenori
TANAKA Shogo
TODA Yuya
UJIRO Hajime
YAMADA Kazuhiko
YANAGISAWA Shusaku
Women
KOBAYASHI Hiromi
MACDONALD Eri
MIZUE Kanako
MORISAKI Karin
NAKAJIMA Akiko
SAKAMOTO Chika
TATSUKAWA Takako