Page back
PARA POWERLIFTING
- JAPAN
Men
EBINA Toshimasa
FURUTA Yasukazu
HAYASHI Takefumi
HIGUCHI Kentaro
ICHIKAWA Mitsunori
ISHIHARA Masaharu
ITO Koji
JO Takashi
KANAYA Akihisa
KATO Takashi
KOSE Tomohiro
KUSHIMA Masatsugu
MAJIMA Makoto
MAJIMA Makoto
MATSUMOTO Takashi
MATSUZAKI Yasuharu
MINAMIDE Yu
MIURA Hiroshi
MORII Taiki
MURAI Tsuchio
NAKAMURA Masaki
NAKATSUJI Katushito
NISHIZAKI Tetsuo
NOZAWA Tetsuya
ODO Hideki
OKADA Yuji
OKUYAMA Kazuki
SAITO Nobuhiro
SANO Yoshiki
SATO Kazuhito
SATO Yoshitaka
SHINODA Masashi
SUZUKI Akihiko
SUZUKI Shoichi
TANAKA Hidenori
TANAKA Shogo
TODA Yuya
UCHIDA Motoya
UJIRO Hajime
YAMADA Kazuhiko
YANAGISAWA Shusaku
Women
KARUMORI Aki
KOBAYASHI Hiromi
MIZUE Kanako
MORISAKI Karin
NAKAJIMA Akiko
NAKAMURA Hikari
NARUKE Miwa
SAKAMOTO Chika
TATSUKAWA Takako
YAMAMOTO Eri