Page back
PARA POWERLIFTING
- INDIA
Men
ADHIKARI Vikram Singh Kuwar Singh
ASHOK
CHAUDHARY Sachin
DESWAL Jaideep
FARMAN Basha
GURDEEP LAL Gurdeep
KUMAR Parmjeet
MOHARE Prakash
SINGH Parvinder
SINGH Triptpal
SINGH Varinder
SINGH Virender
SINGH RAHELU Rajinder
VIRENDER
Women
BIDKAR Shukla Satappa
KAUR Manpreet
KAUR Rajdeep Mohan Singh
KHATUN Sakina
RINKE Roshani
SOMKUWAR Bharti Prabhakar