Page back
PARA POWERLIFTING
- INDIA
Men
ADHIKARI Vikram Singh Kuwar Singh
ASHOK
CHAUDHARY Sachin
DESWAL Jaideep
DEVENDER
FARMAN Basha
GAURAV
GURDEEP LAL Gurdeep
JOON Pardeep
KUMAR Parmjeet
MOHARE Prakash
RANGA Arun
SHUKLA Dilipkumar Latuaram
SINGH Joginder
SINGH Kuldeep
SINGH Parvinder
SINGH Triptpal
SINGH Varinder
SINGH Virender
SINGH RAHELU Rajinder
SUDHIR
VARMA Harish Kumar Pannalal
VIRENDER
Women
BIDKAR Shukla Satappa
BONDE Pratima Krishnarao
GEETA
KAUR Manpreet
KAUR Rajdeep Mohan Singh
KHATUN Sakina
KUMARI Raj
RANI Rekha
RINKE Roshani
SHARMA Bhawana
SOMKUWAR Bharti Prabhakar