Page back
PARA POWERLIFTING
- VIETNAM
Men
LE Van Cong
MA Phuong Quang
NGUYEN Binh An
NGUYEN Thanh Xuan
NGUYEN Van Hung
NGUYEN Van Phuc
PHAM Tong Trong
Women
CHAU Hoang Tuyet Loan
DANG Thi Linh Phuong
DINH Thi Nga
LE Thi Anh Nga
NGUYEN Thi Hong
NGUYEN Thi Thanh Thuy
TRAN Thi Chau