Page back
PARA POWERLIFTING-
CHINA
Men
CAI Huichao
FENG Qi
GU Xiao Fei
HU Peng
HUANG Peixian
LI Jun
LI Zhen
LIU Lei
LU Xuefeng
QI Dong
TIAN Pingguang
WANG Jian
XIAO Yingguo
YANG Quanxi
YAO Xiaoyou
YE Jixiong
ZHENG Yu
Women
CUI Jianjin
CUI Zhe
DENG Xuemei
FU Taoying
FU Tiechan
HU Dandan
LI Fengmei
LI Rui Fang
SHI Shanshan
TAN Yujiao
WANG Hongchan
WANG Yan
WANG Zhiping
XIAO Cui Juan
XU Lili
XU Yanmei
YANG Yan