Page back
PARA POWERLIFTING
- CHINA
Men
CAI Huichao
FAN Tianzeng
FENG Qi
GU Xiao Fei
HU Peng
HUANG Peixian
LI Jun
LI Mao
LI Zhen
LIU Lei
LU Xuefeng
QI Dong
QI Yongkai
TIAN Pingguang
WANG Jian
XIAO Yingguo
YAN Panpan
YANG Jinglang
YANG Quanxi
YAO Xiaoyou
YE Jixiong
ZHENG Yu
Women
CHEN Meijiao
CUI Jianjin
CUI Zhe
DENG Xuemei
FU Taoying
FU Tiechan
GUO Lingling
HAN Miaoyu
HU Dandan
LI Fengmei
LI Jinyun
LI Rui Fang
SHI Shanshan
TAN Yujiao
WANG Hongchan
WANG Yan
WANG Zhiping
XIAO Cui Juan
XU Lili
XU Yanmei
YANG Yan
ZHENG Feifei