Page back
PARA POWERLIFTING
- TURKMENISTAN
Men
AGALIKOV Mekan
ANNAMUHAMMEDOV Mustapa
MELADZE Sergey
ORDJIEV Ovezgeldi
RAMAZANOV Spartak
SAPAROV Bayram
UREMOV Dovletyar
Women
BAYNAZAROVA Merjen
MATYAKUBOVA Roza
ORJIYEVA Jennet
PEKIEVA Mayagozel
ZAVARAYEVA Valentina