Page back
PARA POWERLIFTING-
CHINESE TAIPEI
Men
TENG Ho-Cheng
YEN Peng-Hsiu
Women
LIN Tzu Hui
LIN Ya Hsuan