Page back
SHOOTING PARA SPORT
- UKRAINE
Men
BILETSKIY Vladyslav
BOGATSKII Roman
DENYSENKO Oleksandr
DENYSIUK Oleksii
DOROSHENKO Andrii
ISKAKOV Oleksii
KHYZHNYAK Sergiy
KORCHAKA Ruslan
KOVALCHUK Vasyl
LIALIN Serhii
MATAFONOV Yurii
MYRHORODSKYI Mykola
NESTERENKO Vadym
NOVOKHATSKYI Sergii
PLAKUSHCHYI Vitalii
POLSKOY Volodymyr
STOIEV Iurii
SYDELNYKOV Oleksandr
VOLYNETS Pavlo
ZAKHVATAYEV Andriy
Women
DIMOVA Kateryna
KOVALCHUK Olga
LIAKHU Iryna
MUDRYK Nataliya
OLIINYK Olha
PODZIUBAN Tetiana
SHCHETNIK Iryna
SKOK Anastasiia