Page back
SHOOTING PARA SPORT
- KAZAKHSTAN
Men
MALINOVSKIY Vitaliy
OMAROV Zhanat
YECHSHANOV Sanash
ZHYLKYSHINOV Aidos
LUKICHYOV Viktor
Women
BELOVA Anastassiya
DOVGELEVICH Anna
JUMABAYEVA Aisulu
KIM Svetlana
MAKHAYEVA Bigaisha
USSENOVA Parida