Page back
SHOOTING PARA SPORT
- KAZAKHSTAN
Men
LUKICHYOV Viktor
OMAROV Zhanat
ZHYLKYSHINOV Aidos
Women
JUMABAYEVA Aisulu
KIM Svetlana
USSENOVA Parida