Page back
SHOOTING PARA SPORT-
KAZAKHSTAN
Men
LUKICHYOV Viktor
OMAROV Zhanat
ZHYLKYSHINOV Aidos
Women
JUMABAYEVA Aisulu
KIM Svetlana
USSENOVA Parida