Page back
SHOOTING PARA SPORT
- KAZAKHSTAN
Men
MALINOVSKIY Vitaliy
OMAROV Zhanat
PASKHALIDI Alexandr
SERBINOVSKIY Andrey
SHAIKENOV Serik
YECHSHANOV Sanash
ZHYLKYSHINOV Aidos
LUKICHYOV Viktor
Women
BELOVA Anastassiya
DOVGELEVICH Anna
JUMABAYEVA Aisulu
KIM Svetlana
MAKHAYEVA Bigaisha
TYURIKOVA Angelina
USSENOVA Parida