Page back
SHOOTING PARA SPORT
- KAZAKHSTAN
Men
OMAROV Zhanat
ZHYLKYSHINOV Aidos
LUKICHYOV Viktor
Women
BELOVA Anastassiya
JUMABAYEVA Aisulu
KIM Svetlana
MAKHAYEVA Bigaisha
USSENOVA Parida