Page back
SHOOTING PARA SPORT
- CHINESE TAIPEI
Men
HUANG Ke-Chang
LIU Wen-Chang
CHIEN Hsin-Yu
HSU Jui-Jen
LIU Ming-Hsiung
Women
CHEN Chiu Jung
CHEN Ya-Ting
HUANG LIN Li-Cho
LIN Chin-Mei