Page back
SHOOTING PARA SPORT
- CHINESE TAIPEI
Men
CHIEN Hsin-Yu
HSU Jui-Jen
HUANG Ke-Chang
LIN Wei-You
LIU Ming-Hsiung
LIU Wen-Chang
Women
CHANG Mei-Ying
CHEN Chiu Jung
CHEN Ya-Ting
HUANG Shu-Hua
HUANG LIN Li-Cho
LIN Chin-Mei
TU Li-Ju
WANG Nien-Tzu