Page back
SHOOTING PARA SPORT
- CYPRUS
Men
DEMETRIOU Nicos
GEORGIOU Evripides
MARKOULI Rafail
MICHAELIDES Constantinos
NIKOLAOU Neofytos
PAPAILIA Georgios
STYLIANOU Marios