Page back
PARA ALPINE SKIING-
RUSSIA
Men
AKHMADULIN Aleksandr
ALEXANDROV Sergey
ALYABYEV Alexandr
BRYZGALOV Denis
BUGAEV Alexey
EGOROV Vladimir
FEDORUK Alexander
FINKELMAN Kirill
FRANTCEV Ivan
ILINOV Aleksandr
IVANOV Igor
MIKUSHIN Alexey
MUKHAEV Petr
PIKALOV Serafim
REDKOZUBOV Valery
SHUVALOV Nikolai
SIMANOV Mikhail
VETROV Alexander
Women
BAYCHURINA Maria
DIDENKO Elena
FLIGIL Lidia
FRANTCEVA Aleksandra
KHOROSHEVA Anastasia
MEDVEDEVA Inga
MYLNIKOVA Anna
PAPULOVA Mariya
SEMENOVA-ASACHENKO Tatiana
SIMANOVA Mayya