Page back
PARA ALPINE SKIING
- UZBEKISTAN
Men
GAYAZOV Ramil
KHUDOYATOV Firdavs
Women
MAKHMUDOVA Yulduz
TURDIMURATOVA Asel