Page back
PARA ALPINE SKIING
- JAPAN
Men
ABE Toshihiro
IINUMA Yasuhiro
INOUE Shinji
ITO Fumihiko
KANO Akira
KASUGA Hiroto
KOIKE Gakuta
MISAWA Hiraku
MORII Taiki
NAKASE Kazuhiko
NATSUME Kenji
SATO Rimpei
SUZUKI Takeshi
TAKAHASHI Kouhei
TANAKA Chiaki
TANIGUCHI Akira
TOKAI Masahiko
USUI Takahiro
YAMAMOTO Mitsufumi
YAMAMOTO Shinnosuke
YAMAZAKI Fukutaro
YOKOSAWA Takanori
Women
AOKI Tatsuko
HONDO Ammi
KAMIYAMA Noriko
MURAOKA Momoka
OBINATA Kuniko
OKUYAMA Rara
TAKAKUWA Miki
TANAKA Yoshiko
UMENO Yuri