Page back
PARA ALPINE SKIING
- JAPAN
Men
ABE Toshihiro
AOKI Yamato
FUJIWARA Tetsu
IINUMA Yasuhiro
INOUE Shinji
ITO Fumihiko
KANO Akira
KASUGA Hiroto
KOIKE Gakuta
MISAWA Hiraku
MORI Noriyuki
MORII Taiki
NAKASE Kazuhiko
NATSUME Kenji
SATO Rimpei
SUZUKI Takeshi
TAKAHASHI Kouhei
TANAKA Chiaki
TANIGUCHI Akira
TOKAI Masahiko
USUI Takahiro
YAMAMOTO Mitsufumi
YAMAMOTO Shinnosuke
YAMAZAKI Fukutaro
YOKOSAWA Takanori
Women
AOKI Tatsuko
HARADA Norika
HONDO Ammi
KAMIYAMA Noriko
KISHIMOTO Aika
MURAOKA Momoka
OBINATA Kuniko
OKUYAMA Rara
TAKAKUWA Miki
TANAKA Yoshiko
UMENO Yuri