Page back
PARA ICE HOCKEY-
JAPAN
Men
ANNAKA Mikio
ENDO Takayuki
FUKUSHIMA Shinobu
HIROSE Susumu
HORIE Wataru
HOSHI Yusuke
ISHIDA Naohiko
ISHII Hideaki
KODAMA Nao
KUMAGAI Masaharu
MISAWA Eiji
MOCHIZUKI Kazuya
NAGASE Mitsuru
NAGUMO Keisuke
NAKAMURA Toshiyuki
SHIBA Taimei
SHIOYA Yoshihiro
SUDO Satoru
TAKAHASHI Kazuhiro
TANAKA Junji
UEHARA Daisuke
YAGUCHI Atsuya
YOSHIKAWA Mamoru
ITO Noritaka
KLUNNGERN Prasopchoke
MAJIMA Makoto
MARUO Tomohiko
SUGIURA Masaru
Women
MACDONALD Eri