Page back
PARA ICE HOCKEY-
JAPAN
Men
ANNAKA Mikio
ENDO Takayuki
FUKUSHIMA Shinobu
HIROSE Susumu
HOSHI Yusuke
ISHIDA Naohiko
ISHII Hideaki
KODAMA Nao
KUMAGAI Masaharu
MISAWA Eiji
MOCHIZUKI Kazuya
NAGASE Mitsuru
NAGUMO Keisuke
SHIBA Taimei
SHIOYA Yoshihiro
SUDO Satoru
TAKAHASHI Kazuhiro
TANAKA Junji
YAGUCHI Atsuya
YOSHIKAWA Mamoru
HORIE Wataru
ITO Noritaka
KLUNNGERN Prasopchoke
MAJIMA Makoto
MARUO Tomohiko
NAKAMURA Toshiyuki
SUGIURA Masaru
UEHARA Daisuke