Page back
PARA ICE HOCKEY
- RPC
Men
BARYKIN Stanislav
EREMIN Aleksei
EREMIN Aleksei
GALKIN Dmitrii
IARTSEV Denis
KAMANTSEV Vladimir
KASATKIN Andrei
KHAMZIN Airat
KUZMINYKH Maxim
KUZNETSOV Ivan
LISOV Dmitry
LITVINENKO Vladimir
MALETSKIY Igor
MIACHIN Mikhail
MOTORIN Vasilii
NAFIKOV Almaz
PETROV Aleksey
PETROV Evgeny
PLOTNIKOV Evgenii
POPOV Ilia
RYCHKOV Vladimir
SEVERIN Roman
SHIKHOV Konstantin
SOKOLOV Andrey
TERENTYEV Nikolay
VARLAKOV Vasilii
VOLKOV Ilia
VORONCHIKHIN Mikhail