Page back
PARA DANCE SPORT
- UKRAINE
Men
BEVZYUK Valeriy
KERNICHNY Vladimir
MIRONYK Valeriy
ONISHCHENKO Oleksandr
SIVAK Ivan
ZAMIGA Ivan
Women
BESPALOVA Nataliia
CHYNKA Olena
KERNICHNAYA Snejana
KOLESOVA Nataliya
MIRONYK Anna
SIVAK Nadiia
SLUGOVYNA Illona