Page back
PARA DANCE SPORT
- UKRAINE
Men
BEVZYUK Valeriy
HIRCHUK Daniil
KERNICHNY Vladimir
MIRONYK Valeriy
ONISHCHENKO Oleksandr
SIVAK Ivan
ZAMIGA Ivan
Women
BESPALOVA Nataliia
CHEKHONATSKA Natalia
CHYNKA Olena
KERNICHNAYA Snejana
KOLESOVA Nataliya
LALETINA Anastasiia
MIRONYK Anna
SIVAK Nadiia
SLUGOVYNA Illona