Page back
PARA DANCE SPORT
- CHINESE TAIPEI
Men
CHAN Wen-Jen
CHU Hsiung-Sheng
HUNG Tang-Chin
KAO Sheng-Tsun
KUO Wen-Sheng
LIN Chun-Hung
LIN Kun-Chin
LIU Che-Cheng
LIU Chia-Lei
Women
CHANG Chiao-Hui
CHEN Hsiu-Ling
HUANG Yi-Jung
HUNG Feng-May
LEE Su-Jung
LIN Hsin-Yu
LIN Hsiu-Hsia