Page back
PARA DANCE SPORT
- CHINESE TAIPEI
Men
CHAN Wen-Jen
CHEN Chi-Ming
CHEN Sen-Chi
CHU Hsiung-Sheng
HUNG Tang-Chin
KAO Sheng-Tsun
KUO Wen-Sheng
LIN Chun-Hung
LIN Kun-Chin
LIU Che-Cheng
LIU Chia-Lei
LIU Xiang-Rong
Women
CHANG Chiao-Hui
CHEN Hsiu-Ling
CHIU Mei-Hui
HSU Yen-Yu
HUANG Hsiu-Han
HUANG Yi-Jung
HUNG Feng-May
LEE Su-Jung
LIN Hsin-Yu
LIN Hsiu-Hsia
LIN Yin
WANG Mei-Huan
WANG Tsai-Yen
YANG Shu-Hui