Page back
PARA SNOWBOARD
- CHINA
Men
CHEN Zhuo
JIANG Zihao
LI Zhiqiang
LIU Gengliang
REN Tianlong
SUN Qi
TIAN Ye
WANG Biao
WANG Hongran
WU Jingsong
XU Xiang
ZHANG Weiwei
ZHU Yonggang
Women
LIU Yunhai
LU Jiangli
LU Mingyi
PANG Qiaorong